Прейскурант цін

ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН

№ п/п Вид послуги Вартість, грн.
1. Видача експертного висновку за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет:
1.1. В обсязі базової послуги: 2 000,00
1.2. В обсязі комплексної послуги (додатково до вартості базової послуги) з проведенням додаткових досліджень за параметрами:

1) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання на елемент, зміст якого завантажується з іншої веб-сторінки у мережі Інтернет за допомогою фреймів (iframe), коду JS або інших технологій, доступних для дослідження:

за 1 елемент на веб-сторінці:

500,00
2) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання на файл (аудіо- / відео- / текстовий / графічний), в тому числі такий, зміст якого завантажуються з іншої веб-сторінки у мережі Інтернет за допомогою коду JS, модуля для браузера Adobe Flash Player, мови розмітки HTML 5 або інших технологій, доступних для дослідження:

а) за завантаження 1 файлу на веб-сторінці (за можливості):

до 5 файлів:

100,00

починаючи з 6-го файлу:

50,00

б) за фіксацію 1 файлу на веб-сторінці шляхом здійснення оператором Центру компетенції запису дій на екрані монітору

500,00
3) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання, за яким здійснюється перехід на іншу веб-сторінку у мережі Інтернет:

а) за 1 гіперпосилання в межах одного веб-сайту:

до 5 гіперпосилань:

200,00

починаючи з 6-го гіперпосилання:

100,00

б) за 1 гіперпосилання, за яким здійснюється перехід на інший веб-сайт:

500,00

4) наявність або відсутність редиректу веб-сайту / веб-сторінки

за 1 веб-сайт / веб-сторінку, з якої здійснюється редирект:

500,00

1.3.

Роздруківка файлу (файлів) з фіксацією зовнішнього відображення змісту веб-сторінки у мережі Інтернет (змісту окремих елементів веб-сторінки; змісту текстового / графічного файлу), обсягом понад 10 сторінок, що додається до експертного висновку:

за кожну додаткову сторінку роздруківки:

20,00

1.4.

Роздруківка завантажених файлів:

за 1 кольорову сторінку:

20,00

за 1 чорно-білу сторінку:

2,00

1.5.

Запис аудіо- / відео- файлу (файлів) об’ємом понад 100 Мб, що додається на цифровому носії до експертного висновку:

за кожні додаткові 100 Мб включно об’єму запису:

20,00
1.6. Продовження строку збереження файлів фіксації (строком на 30 календарних днів). 250,00
1.7. Повторна видача експертного висновку за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет 200,00
2. Видача довідки з відомостями про власника веб-сайту / реєстранта доменного імені або інформацією про його встановлення

станом на дату видачі:

700,00

станом на дату порушення прав (в режимі зворотнього часу) та на дату видачі:

1400,00
2.1. Повторна видача довідки з відомостями про власника веб-сайту / реєстранта доменного імені або інформацією про його встановлення (дублікат) 100,00

3.

Надання консультацій, участь у судових справах з питань, що належать до компетенції Центру компетенції

 

за 1 годину:

500,00