Часті запитання

У Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (ОП УМІЦ), яке уповноважено здійснювати адміністрування адресного простору українського сегменту мережі Інтернет відповідно до статті 56 Закону України “Про телекомунікації” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня  2003 року № 447-р “Про адміністрування домену “.UA”склалася практика надання відповідей на: запити осіб про реєстранта доменного імені, власника веб-сайту, наявність або відсутність інформації на веб-сайті, в тому числі раніше розміщеної (в режимі зворотного часу); ухвали судів про витребування даних про власника веб-сайту відповідно до пункту 13 Інформаційного листа Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію” від 28 березня 2007 року № 01-8/184, пункту 12 постанови Пленуму Верховного суду України “Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи” від 27 лютого 2009 року № 1, пункту 31 постанови Пленуму Верховного суду України “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав” від 04 червня 2010 року № 5, пункту 46 постанови Пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 17 жовтня 2012 року № 12.

Надання такої інформації було викликано потребою забезпечення можливості захисту прав осіб при виникненні Інтернет-спорів шляхом: ідентифікації особи порушника – для визначення належного відповідача (реєстранта доменного імені – при виникненні спорів щодо доменних імен; власника веб-сайту – при виникненні спорів щодо незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності, розміщення недостовірної інформації у мережі Інтернет тощо); збору належних і достатніх доказів вчинення порушення прав осіб у мережі Інтернет – для попередження видалення, пошкодження, модифікації змісту веб-сторінок і блокування доступу до них.

За весь час існування ОП УМІЦ ним було підготовлено понад 1000 спеціалізованих висновків і жодне з них не було визнано недійсним або неналежним доказом у суді. Однак, через надходження великої кількості зазначених запитів осіб і ухвал судів, а також через те, що надання відповідей на них здійснювалось на безкоштовній основі, ОП УМІЦ стало не в змозі своєчасно їх обробляти. Ця ситуація була доведена до керівництва вищих судових інстанцій.

Як наслідок, з метою сприяння захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет, ОП УМІЦ виступило ініціатором створення Центру компетенції для проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок та встановлення власників веб-сайтів/реєстрантів доменних імен із застосуванням онлайн-сервісу “WEB-FIX”.

Повноваження Центру компетенції підтверджуються Свідоцтвом про акредитацію, виданим ОП УМІЦ, та регламентовані Порядком надання послуг, затвердженим ОП УМІЦ (доступні для ознайомлення на веб-сайті ОП УМІЦ: http://uanic.net/ та веб-сайті Центру компетенції: https://web-fix.org/).

Згідно із ст. 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права” власником веб-сайту є особа, яка  є володільцем облікового запису  та  встановлює  порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів  іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу.

Реєстрація (делегування) доменного імені здійснюється для адресації веб-сайту таким доменним іменем. Тільки реєстрант доменного імені отримує від реєстратора доменного імені дані доступу для управління доменним іменем, та відповідно тільки він чи уповноважені ним особи, відповідальні за здійснення адміністративних/технічних функцій щодо такого доменного імені, мають можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені шляхом: визначення/зміни IР-адрес (-и), яким/якій відповідає доменне ім’я; визначення/зміни ns-серверів доменного імені; визначення/зміни серверів електронної пошти; встановлення перенаправлення (редиректу) на інше доменне ім’я тощо.

Початку функціонування (працездатності) веб-сайту та доступу до нього інших осіб через мережу Інтернет передує розміщення програмного забезпечення такого веб-сайту на спеціалізованому веб-сервері та забезпечення доступу до нього з мережі Інтернет (переміщення веб-сайту на хостинг) безпосередньо або шляхом укладення договору з постачальником послуг технічного зберігання (хостингу) веб-сайтів і (або) серверів (хостинг-провайдером), внаслідок чого:

  • отримувач послуг хостингу має можливість здійснювати управління відповідним веб-сайтом, зокрема, в частині налаштування технічних характеристик веб-серверу, на якому розміщено програмне забезпечення такого веб-сайту, а також здійснювати налаштування/зміну адресації веб-сайту відповідним доменним іменем;
  • доменному імені, яким адресується такий веб-сайт, присвоюється ІР‑адреса (‑и), а DNS (Domain Name Service – система доменних імен) здійснює співставлення та перетворення доменного імені, яким адресується веб-сайт, в таку (-і) IP-адресу (-и), що і забезпечує пошук цього веб-сайту у мережі Інтернет за допомогою відповідного доменного імені.

Розміщення (зміна, видалення) електронної (цифрової) інформації на веб-сайті, налаштування доступу інших осіб до веб-сайту або його частин через мережу Інтернет, припинення функціонування веб-сайту або його частин здійснюється власником програмного забезпечення веб-сайту / володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сайту в мережі Інтернет (формалізований згідно зі стандартами мережі Інтернет запис на комп’ютерному обладнанні (комп’ютерах, серверах), підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача (наприклад, власника веб-сайту) на такому обладнанні, включає в себе дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах облікового запису). Тобто, володілець облікового запису встановлює порядок та умови використання веб-сайту та є особою, відповідальною за зміст веб-сайту.

На практиці може мати місце ситуація коли особа реєстранта доменного імені, отримувача послуг хостингу та володільця облікового запису може як співпадати так і не співпадати.

При цьому реєстранту доменного імені, якщо він не є отримувачем послуг хостингувідома особа останнього, оскільки тільки від цієї особи такий реєстрант може отримати інформацію про IР-адресу (-и), яким/якій повинно відповідати доменне ім’я для можливості адресації ним відповідного веб-сайту. А отримувач послуг хостингу при налаштуванні технічних характеристик веб-серверу, на якому розміщено такий веб-сайт, повинен зазначити відповідне доменне ім’я для можливості адресації ним такого веб-сайту, тобто отримати назву доменного імені від реєстранта доменного імені. Відповідно, або особа реєстранта доменного імені співпадає з особою отримувача послуг хостингу, або цим особам відома інформація один про одного в силу існуючих договірних відносин.

У випадку, якщо програмне забезпечення веб-сайту розміщене на договірних засадах на веб-сервері отримувача послуг хостингу, останньому повинна бути відома інформація про такого володільця програмного забезпечення веб-сайту в силу існуючих договірних відносин.

Оскільки реєстрант доменного імені має можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені, отримувач послуг хостингу має можливість здійснювати налаштування/зміну адресації веб-сайту таким доменним іменем, вони є відповідальними за створення технологічної можливості функціонування (працездатності) веб-сайту та доступу до нього інших осіб через мережу Інтернет. А володілець облікового запису встановлює порядок та умови використання веб-сайту та є особою, відповідальною за зміст веб-сайту. При цьому першочерговою умовою для можливості адресації веб-сайту відповідним доменним іменем є реєстрація такого доменного імені.

Отже, власником веб-сайту є особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого, власником веб-сайту вважається реєстрант доменного імені, яким адресується веб-сайт, та/або отримувач послуг хостингу.

Право користування доменним іменем може бути передано реєстрантом доменного імені іншій особі. Для такої передачі реєстрант доменного імені звертається до реєстратора такого доменного імені щодо проведення процедури переделегування доменного імені (зміни реєстранта доменного імені). Про переделегування доменного імені реєстратором доменного імені вноситься відповідний запис до реєстру домену верхнього рівня, внаслідок чого цей запис відображається в сервісі WHOIS.

Право користування доменним іменем може бути також передано повністю або частково реєстрантом доменного імені іншій особі на договірних засадах без переделегування такого доменного імені (без зміни реєстранта доменного імені). За відсутності у реєстранта доменного імені доказів передачі права користування таким доменним іменем (договору тощо) іншій особі, відповідальність за адресацію доменного імені до відповідного веб-сайту та за функціонування такого веб-сайту несе виключно реєстрант доменного імені.

Зміст довідки про власника веб-сайту/реєстранта доменного імені регламентовано Порядком надання послуг, затвердженим ОП УМІЦ.

В залежності від мети отримання довідки при її підготовці може проводитись: дослідження автентичності даних в службі WHOIS; дослідження інших доменних імен, які використовуються тим самим реєстрантом доменного імені; оцінка надійності джерел інформації; пошук даних про реєстранта доменного імені / власника веб-сайту в різних джерелах інформації; здійснення порівняння даних, пошук альтернативних джерел інформації тощо.

Заявник може замовити видачу довідки про власника веб-сайту/реєстранта доменного імені станом на дату видачі або дату видачі та дату порушення прав (в режимі зворотнього часу) – з метою встановлення власника веб-сайту/реєстранта доменного імені, зокрема, станом на дату правопорушення (у разі якщо після дати правопорушення були внесені зміни щодо доменного імені в службі WHOIS).

При підготовці таких довідок використовуються дані служби WHOIS, бази даних користувачів мереж RIPE NCC (Ripe Network Coordination Centre), а також дані, отримані від реєстраторів доменних імен та хостинг-провайдерів з дотриманням ЗУ “Про захист персональних даних”, а саме – дані про реєстрантів доменних імен (у разі якщо такі дані знеособлені/скриті в службі WHOIS), отримувачів послуг хостингу.

У разі нерозкриття в досудовому порядку реєстраторами доменних імен даних про реєстрантів доменних імен, що знеособлені/скриті в службі WHOIS, та хостинг-провайдерами даних про отримувачів послуг хостингу, ця інформація зазначається в довідці з посиланням на можливість витребування відповідних даних, зокрема, в судовому порядку. Прикладом витребування таких даних в судовому порядку є ухвала Печерського районного суду міста Києва від 12.11.2020 по справі № 757/48998/20-ц.

Реєстрація доменних імен здійснюється відповідно до правил (регламентів тощо) відповідного домену верхнього рівня / публічного домену, в якому реєструється доменне ім’я. Такі процедури можуть мати певні особливості, вимоги щодо кожного домену верхнього рівня / публічного домену.

Так, в довідці про власника веб-сайту/реєстранта доменного імені зазначається інформація про домен верхнього рівня / публічний домен, в якому зареєстровано відповідне доменне ім’я, та зазначається відповідно до яких правил (регламенту тощо) зареєстровано таке доменне ім’я.

Служба WHOIS є джерелом публічної інформації про доменні імена, що  доступна будь-якій особі через мережу Інтернет.

Згідно із Політикою WHOIS, опублікованою на веб-сайті Інтернет-корпорації з присвоєння імен та номерів (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN): https://whois.icann.org/, ICANN реалізує заходи для забезпечення своєчасного необмеженого відкритого доступу до достовірної та повної інформації WHOIS, включаючи контактну інформацію реєстранта доменного імені, а також осіб, відповідальних за технічні, фінансові та адміністративні питання. Також, ICANN здійснює заходи щодо аналізу політики WHOIS та її реалізації для оцінки ступеню ефективності WHOIS і того, наскільки його реалізація забезпечує законні потреби правоохоронних органів та підтримує довіру користувачів. Для ICANN управління WHOIS є стратегічним пріоритетом.

Реєстрант доменного імені при реєстрації доменного імені зобов’язаний повідомляти точні та достовірні дані відносно себе та у разі зміни таких даних, відповідно – повідомляти про такі зміни реєстратору відповідного доменного імені. Надання недостовірних/неточних даних та/або несвоєчасне повідомлення про зміну таких даних може стати підставою для призупинення або відміни (скасування) реєстрації доменного імені.

В службі WHOIS містяться дані про: дату та час реєстрації доменного імені, внесення останніх змін та завершення строку реєстрації доменного імені; DNS-сервер (-и); реєстратора доменного імені (су’бєкта, який володіє даними про реєстранта доменного імені); реєстранта доменного імені (ймовірного власника веб-сайту).

При цьому в службі WHOIS доступні лише дані про поточних реєстратора та реєстранта доменного імені, тобто без можливості перегляду інформації про них в режимі зворотнього часу, що може призвести до неможливості визначення суб’єкта відповідальності (належного відповідача) станом на дату скоєння ним відповідного порушення, оскільки ці дані можуть бути змінені в будь-який момент часу. Крім того, дані про реєстранта доменного імені в службі WHOIS можуть перебувати як у відкритому, так і у закритому вигляді (зі статусом Privacy Protection тощо), що також може ускладнити визначення суб’єкта відповідальності (належного відповідача).

Зазначене викликано тим, що база даних WHOIS первісно створювалась не з метою публічного відображення даних для врегулювання можливих юридичних аспектів (встановлення належних відповідачів), а з метою відображення контактів осіб, з якими можливо зв’язатись у разі виникнення адміністративних чи технічних питань щодо доменного імені. Проте сучасний стан розвитку Інтернету диктує нові виклики.

Ст. 1 ЗУ “Про авторське право і суміжні права” визначено поняття власника веб-сайту. Ним є особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів  іншого власником веб-сайту  вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу.

На практиці може мати місце ситуація коли особа реєстранта доменного імені, отримувача послуг хостингу та володільця облікового запису може як співпадати так і не співпадати.

Отже, для встановлення власника веб-сайту може бути недостатньо лише даних служби WHOIS.

Може мати місце ситуація, коли при реєстрації доменного імені зазначаються дані іншої особи (наприклад, з добросовісною метою – коли доменне ім’я реєструється особою-розробником веб-сайту за замовленням особи із зазначенням даних останньої; або з недобросовісною метою – коли зазначаються недостовірні/неточні дані або дані іншої особи).

У разі виникнення спірної ситуації через внесення недостовірних/неточних даних реєстранта доменного імені, внаслідок чого стане неможливим встановити особу останнього, реєстратор доменного імені може зобов’язати таку особу (зв’язавшись за наявними/повідомленими засобами зв’язку – телефон, адреса електронної пошти) актуалізувати/підтвердити відповідні дані. У разі невиконання цієї вимоги реєстратор може призупинити або відмінити (скасувати) реєстрацію доменного імені, стосовно якого виникла спірна ситуація.

Тобто, реєстрація доменного імені із зазначенням даних іншої особи або недостовірних/неточних даних може мати місце (якщо згідно із умовами надання послуги щодо реєстрації доменного імені перевірка таких даних не проводилась), але ця ситуація може призвести до зазначених негативних наслідків для особи, яка здійснить такі дії.

Реєстранти доменних імен та отримувачі послуг хостингу під власну відповідальність повідомляють свої дані реєстраторам доменних імен та відповідно хостинг-провайдерам, і повідомлена інформація, як правило не перевіряється останніми. Крім того, особа реєстранта доменного імені, отримувача послуг хостингу та володільця облікового запису може як співпадати, так і не співпадати, а відносини між цими суб’єктами, відповідно до яких визначається власник веб-сайту, врегульовані на договірних засадах між цими особами. Тому, в підготовлених Центром компетенції довідках про власників веб-сайтів/реєстрантів доменних імен можуть бути зазначені лише наявні дані.

При підготовці довідок про власників веб-сайтів/реєстрантів доменних імен Центром компетенції проводиться робота щодо встановлення реєстранта доменного імені, отримувача послуг хостингу, вивчаються ідентифікатори, розміщені на веб-сайті (найменування / прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої здійснюється діяльність, адреса, телефон, адреса електронної пошти тощо). При цьому ідентифікатори, розміщені на веб-сайті, співставляються з даними державних реєстрів, що перебувають у відкритому доступі. Ці дані відображаються в довідці в сукупності.

Власники веб-сайтів зобов’язані розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах контактну інформацію про себе відповідно до ч. 11 ст. 52.1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”. Проте, ця вимога закону не завжди виконується.

У випадках коли дані про реєстранта доменного імені знеособлені в службі WHOIS та неможливості встановлення особи реєстранта доменного імені та отримувача послуг хостингу в досудовому порядку через обмеження, визначені ЗУ “Про захист персональних даних”, при підготовці довідки вивчаються ідентифікатори, розміщені на веб-сайті з метою визначення “ймовірного власника веб-сайту”.

Також мають місце випадки, коли реєстрантом доменного імені зазначена одна особа, а на веб-сайті, що адресується таким доменним іменем, розміщена інформація щодо іншої особи в якості власника веб-сайту, або на веб-сайті розміщений логотип, зовнішньо схожий із зареєстрованою торговельною маркою тощо.

В зазначених випадках в довідці про власника веб-сайту/реєстранта доменного імені зазначається інформація про “ймовірного власника веб-сайту”, якому належать відповідні ідентифікатори.

У разі неможливості встановлення власника веб-сайту (належного відповідача), захист прав можливий в порядку окремого провадження шляхом встановлення факту недостовірності інформації та її спростування.

Так, у рішенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області по справі № 359/3692/18 зазначається, що згідно інформації, наданої Центром компетенції у довідці за № 35/2018-Д-ЦК від 26.03.2018р., власником веб-сайту: http://www.bagnet.org є реєстрант доменного імені, відомості про якого скриті. Хостинг-провайдер сайту http://www.bagnet.org є HETZNER ONLINE GMBH. Реєстратором доменного імені є NETWORKSOLUTIONS,LLC.

Згідно листа Міністерства юстиції України “Про надання інформації”, відповідно до відомостей, які містяться у Державному реєстрі друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, інформація про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств з назвою, в тому числі “Багнет” – відсутня.

Таким чином, достовірних даних про власника веб-сайту та особу, яка розмістила в мережі Інтернет вище викладену інформацію, заявник отримати не зміг і така особа ним не встановлена. Не встановлено цих обставин і під час судового розгляду.

У зв’язку із цим суд прийшов до висновку, що поширена інформація не є оціночним судженням, а є фактичними твердженнями про ті чи інші події, які суд визнав недостовірними та негативними щодо заявника, оскільки через такі твердження складається негативна думка спільноти про заявника, як про людину та працівника державної фіскальної служби зокрема.

У рішенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області по справі № 359/3693/18 зазначається, що згідно інформації, наданої Центром компетенції у  довідці № 134/2017-ДР-ЦК від 21.08.2017р., власником веб-сайту: http://povin.com.ua є реєстрант доменного імені, відомості про якого скриті. Хостинг-провайдером сайту http://povin.com.ua є CloudFlare, Inc.

Відповідно до листа від 22.03.2018 року, Сайт unihost.com (ТОВ “Онлайн Девелопмент”) є посередником у наданні послуг з реєстрації доменних імен в зоні com.ua, адміністратором зони є ТОВ “Хостмайстер”. Реєстрація доменних імен у зоні com.ua відбувається на підставі електронного запиту клієнта із зазначенням ним своїх контактних даних. За правилами реєстрації доменних імен сайт unihost.com не несе відповідальності перед третіми особами за інформацію, розміщену на інтернет сайті реєстратора та за зміст його доменного імені.

Таким чином, достовірних даних про власника веб-сайту та особу, яка виклала в мережі Інтернет вище викладену інформацію, заявник отримати не зміг і така особа ним не встановлена. Не встановлено цих обставин і під час судового розгляду.

Суд прийшов до висновку, що поширена інформація не є оціночним судженням, а є фактичними твердженнями про ті чи інші події, які суд визнав недостовірними та негативними щодо заявника, оскільки через такі твердження складається явно негативна думка про заявника, як про людину та працівника державної фіскальної служби.

Суд визнав, що поширена в мережі Інтернет недостовірна інформація ганьбить гідність, честь та ділову репутацію заявника. Вказана інформація та її поширення порушує особисті немайнові права заявника, тобто завдає шкоди його особистим немайновим благам та перешкоджає повно та своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

По цим двом справам в порядку окремого провадження судом було прийнято рішення задовольнити заяви про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування, оскільки спростування такої інформації в інший спосіб було визнано судом неможливим та поширення недостовірної інформації щодо заявника мало місце в мережі Інтернет особою, яку неможливо ідентифікувати.

Так, послуги Центру компетенції є платними. Прейскурант цін розміщений на нашому веб-сайті в розділі “Ціни“.

Так, ці дані можуть отримані самостійно шляхом направлення відповідних запитів в порядку, визначеному законодавством.